NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
 • TitleID: 1013969466
 • Total GamerScore Points: 1,000
 • Average GamerScore: 255
 • Average Complete: 25.5%
 • MGT Players: 2

Top Players

 • GamerScore Points: 270 / 1,000
 • Progress Percentage: 27%
 • Achievements Unlocked: 27
 • GamerScore Points: 240 / 1,000
 • Progress Percentage: 24%
 • Achievements Unlocked: 24

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Achievements

Latest Screenshots